ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารออมสิน ในจังหวัดอ่างทอง

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารออมสิน หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดอ่างทอง

ค้นพบ 22 รายการ


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 330,000
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : เอกราช ป่าโมก อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,860,000
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,550,000
ขนาด : 0-0-20.6
ที่ตั้ง : ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 5,800,000
ขนาด : 0-0-40
ที่ตั้ง : ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 0-0-40
ที่ตั้ง : บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 3,320,000
ขนาด : 0-0-40
ที่ตั้ง : คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,640,000
ขนาด : 0-0-22.3
ที่ตั้ง : โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,600,000
ขนาด : 0-0-42.1
ที่ตั้ง : ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 0-0-21.7
ที่ตั้ง : ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 0-0-21.3
ที่ตั้ง : ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 3,350,000
ขนาด : 0-0-42.3
ที่ตั้ง : โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 5,800,000
ขนาด : 0-0-40
ที่ตั้ง : ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,200,000
ขนาด : 0-0-21
ที่ตั้ง : จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,000,000
ขนาด : 0-0-15
ที่ตั้ง : โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 690,000
ขนาด : 0-0-18.2
ที่ตั้ง : บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 1,900,000
ขนาด : 0-0-16
ที่ตั้ง : บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,550,000
ขนาด : 0-0-43.3
ที่ตั้ง : บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 870,000
ขนาด : 0-0-21
ที่ตั้ง : โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,200,000
ขนาด : 0-0-16
ที่ตั้ง : บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,900,000
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทองอำเภอในจังหวัดอ่างทอง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารออมสิน บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดอ่างทอง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอ่างทอง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอ่างทอง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารออมสิน ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดอ่างทอง