ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดอ่างทอง

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดอ่างทอง

ค้นพบ 39 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 505,000
ขนาด : 439 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,520,000
ขนาด : 27 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,050,000
ขนาด : 56 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 805,000
ขนาด : 120 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 100 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 945 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 252 ตร.ว.
ที่ตั้ง : องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 13 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,900,000
ขนาด : 50 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 25.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 700,000
ขนาด : 24 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,125,000
ขนาด : 472 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 570,000
ขนาด : 27.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,530,000
ขนาด : 100 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 570,000
ขนาด : 69.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 760,000
ขนาด : 19 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,250,000
ขนาด : 93 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,920,000
ขนาด : 28 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 138 ตร.ว.
ที่ตั้ง : โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,500,000
ขนาด : 214 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สีบัวทอง แสวงหา อ่างทองอำเภอในจังหวัดอ่างทอง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดอ่างทอง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอ่างทอง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอ่างทอง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดอ่างทอง