ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดอ่างทอง

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดอ่างทอง

ค้นพบ 26 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,900,000
ขนาด : 0-3-17.00
ที่ตั้ง : รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : 10,000,000
ขนาด : 0-0-58.70
ที่ตั้ง : โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,300,000
ขนาด : 0-3-0.00
ที่ตั้ง : วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 10,272,000
ขนาด : 5-1-1.00
ที่ตั้ง : คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,800,000
ขนาด : 0-0-75.00
ที่ตั้ง : ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : 5,500,000
ขนาด : 12-2-90.00
ที่ตั้ง : บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 550,000
ขนาด : 0-0-22.50
ที่ตั้ง : มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 650,000
ขนาด : 0-0-23.20
ที่ตั้ง : มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 550,000
ขนาด : 0-0-23.40
ที่ตั้ง : มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 0-0-36.00
ที่ตั้ง : ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 0-0-40.00
ที่ตั้ง : ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 3,500,000
ขนาด : 0-0-16.00
ที่ตั้ง : ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 3,500,000
ขนาด : 0-0-15.00
ที่ตั้ง : ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 3,500,000
ขนาด : 0-0-23.00
ที่ตั้ง : ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 5,000,000
ขนาด : 0-2-21.60
ที่ตั้ง : จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,350,000
ขนาด : 0-0-77.30
ที่ตั้ง : ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 4,920,000
ขนาด : 0-1-25.60
ที่ตั้ง : บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 170,722,000
ขนาด : 11-1-20.30
ที่ตั้ง : จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,360,000
ขนาด : 1-3-24.00
ที่ตั้ง : แสวงหา แสวงหา อ่างทอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 5,011,000
ขนาด : 6-0-26.00
ที่ตั้ง : แสวงหา แสวงหา อ่างทองอำเภอในจังหวัดอ่างทอง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดอ่างทอง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอ่างทอง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดอ่างทอง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดอ่างทอง